Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

oleh Ahmad Khalwani Poligami adalah sesuatu yang masih diperdebatkan umat Islam diseluruh dunia. Ada yang membolehkan poligami dan menganggap itu adalah ajaran Islam. Dan adapula yang mengganggap bahwa yang diajarkan Islam adalah pernikahan monogami. Isu poligami juga dimainkan dan dihembuskan oleh para orientalis untuk menghancurkan Islam. Para orientalis mengisukan bahwa poligami adalah suatu kewajiban atau setidaknya sunah yang harus dilakukan ...