Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Abdullah Dzul Bijadain nama lengkapnya Abdullah bin Abdu Nahm bin ‘Afif bin Sahim bin ‘Adwy bin Tsa’labah bin Sa’ad al-Muzany, adalah sahabat paling disayang oleh Rasulullah. Sebelum masuk Islam ia di panggil Abdul ‘Uzza. Setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya dengan nama Abdullah. Adapun gelar Dzul Bijadain yang disematkan punya cerita tersendiri. Pada suatu saat Abdullah bersama sejumlah para sahabat ...