Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib (paman Rasulullah SAW) patut untuk diteladani. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman Rasulullah SAW yang gugur secara sahid saat perang Uhud. Kala itu, Hamzah bersama Rasulullah SAW dan kaum Muslim lainnya berperang melawan pasukan kafir. Dalam sebuah video, Ustaz Adi Hidayat menceritakan tentang kisah Hamzah paman Rasulullah SAW. Meski telah wafat belasan abad, tetapi hingga ...