Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib (paman Rasulullah SAW) patut untuk diteladani. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman Rasulullah SAW yang gugur secara sahid saat perang Uhud. Kala itu, Hamzah bersama Rasulullah SAW dan kaum Muslim lainnya berperang melawan pasukan kafir. Dalam sebuah video, Ustaz Adi Hidayat menceritakan tentang kisah Hamzah paman Rasulullah SAW. Meski telah wafat belasan abad, tetapi hingga ...

Rasulullah Bersabda; “Sekelompok kaum muslmin atau mukminin akan mengambil alih khazanah keluarga Persia yang berada didalam Istana Putih. “(Shahih Muslim, jilid IV, hal. 237, No. 2919 dari sahabat Jabir bin Samurah). Singkat kisah, Sahabat Rasulallah Sa’ad bin Abi Waqqos mendapat intruksi dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menaklukkan Madain dan menguasai kekaisaran Persia dibawah kekausaan raja Kisra Yasdigrid. Di dalam perjalanan ...